Βρείτε το δικό σας έτος Δία για το 2023

Βρείτε το δικό σας έτος Δία για το 2023

Βρείτε το δικό σας έτος Δία για το 2023

Φέτος εξαιτίας των δύο διαφορετικών θέσεων του Δία θα βρισκόμαστε σε δύο διαδοχικά έτη Δία. Το πρώτο έτος αναφέρετε στην περίοδο από την αρχή του 2023 μέχρι τις 16 Μαΐου 2023 και το δεύτερο από τις 16 Μαΐου 2023 μέχρι το τέλος του 2023. Πρέπει λοιπόν να διαβάσετε την ερμηνεία και των δύο ετών Δία που θα λάβετε ως αποτέλεσμα.

Οι κύκλοι του Δία συνδέονται με την ανάπτυξη, την πρόοδο, την επέκταση, το άνοιγμα των οριζόντων μας. Ανάλογα με το έτος Δία στο οποίο βρισκόμαστε κάθε χρονιά, έχουμε την ευκαιρία σε ένα τομέα να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο ή να διακρίνουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, ώστε να πάρουμε τις σημαντικές αποφάσεις μας. Φυσικά πέρα από τις δυνατότητες και το πλαίσιο, το έτος Δία δίνει και τη διάσταση που θα έχει ο παράγοντας τύχη στη ζωή μας. Το έτος Δία δεν αναφέρεται ούτε στο ζώδιο μας ούτε στη γενέθλια θέση του Δία. Είναι όμως ένας συνδυασμός σε σχέση με τη διέλευση του Δία.

Για να βρείτε σε ποια έτη Δία βρίσκεστε πατήστε εδώ.