Βρείτε τι ζώδιο είναι η σχέση σας

Βρείτε τι ζώδιο είναι η σχέση σας

Βρείτε τι ζώδιο είναι η σχέση σας

Στην αστρολογία υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να αναλύσουμε μια συναστρία, δηλαδή τη σχέση δυο ανθρώπων είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι το σύνθετο ωροσκόπιο. Ο σύνθετος αστρολογικός χάρτης της σχέσης είναι στην πραγματικότητα ο χάρτης της ίδιας της σχέσης. Προκύπτει από τα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στους πλανήτες και τα σημεία των δυο ωροσκοπίων. Ο σύνθετος Ήλιος της σχέσης, δηλαδή το ζώδιο της σχέσης, γίνεται πιο ορατός στα χαρακτηριστικά του αφού πρώτα πραγματοποιηθεί η σχέση, όχι όταν απλώς ενδιαφερόμαστε για κάποιον. Ο σύνθετος ωροσκόπος της σχέσης δείχνει πολλές φορές τις συνθήκες της πρώτης συνάντησης ή της εκκίνησης της σχέσης. Με τον ίδιο τρόπο ο 12ος οίκος στο σύνθετο ωροσκόπιο μπορεί να είναι αποκαλυπτικός για το τέλος μιας σχέσης. Σημαντικές είναι και οι όψεις που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν σε έναν σύνθετο αστρολογικό χάρτη. Για παράδειγμα, αν ο σύνθετος Ήλιος δεν σχηματίζει καμία όψη, τότε είναι πιθανόν τα δυο άτομα να νιώθουν ότι η σχέση τους δεν οδηγεί κάπου, δεν έχει κατεύθυνση ή μπορεί να μπαίνουν και να βγαίνουν στη σχέση. Σιγά-σιγά θα αναλύσουμε τις θέσεις, αλλά και τις όψεις στα σύνθετα ωροσκόπια των σχέσεών σας. Ας ξεκινήσουμε όμως από το πιο απλό. Τι ζώδιο είναι η σχέση σας.

Για να βρείτε το ζώδιο της σχέσης σας πατήστε εδώ.