Βρείτε τον σύνθετο ήλιο σας (ζώδιο της σχέσης)

Για να βρείτε το ζώδιο της σχέσης σας συμπληρώστε την ημερομηνία, ώρα και τόπο της γέννησής σας. Στο 2ο άτομο συμπληρώστε την ημερομηνία, ώρα και τόπο γέννησης του/της συντρόφου σας. Αν δεν γνωρίζετε την ώρα γέννησης συμπληρώστε 12:00. Αν δεν βρίσκετε την πόλη γέννησής σας, βάλτε την πλησιέστερη πόλη.

 

Ημερομηνία Γέννησης:

Ώρα Γέννησης:

Χώρα Γέννησης:

Πόλη Γέννησης:2ο άτομο

Ημερομηνία Γέννησης:

Ώρα Γέννησης:

Χώρα Γέννησης:

Πόλη Γέννησης: