Βρείτε με ακρίβεια τον ωροσκόπο σας και το δεκαήμερό του

Βρείτε με ακρίβεια τον ωροσκόπο σας και το δεκαήμερό του

Βρείτε με ακρίβεια τον ωροσκόπο σας και το δεκαήμερό του

Για να βρείτε τον ωροσκόπο σας και το δεκαήμερο του ωροσκόπου σας -όπως λέει και η λέξη- χρειάζεται η ώρα γέννησής σας απαραιτήτως. Αν δεν γνωρίζετε με ακρίβεια την ώρα γέννησής σας, μπορείτε να ζητήσετε τη ληξιαρχική πράξη της γέννησής σας, όπου και αναφέρεται η ώρα γέννησης.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, προσπαθήστε να μάθετε από τους γονείς ή τον στενό οικογενειακό σας κύκλο έστω κάποια ώρα κατά προσέγγιση. Αν υπάρχει μεγάλη απόκλιση -και είστε ανάμεσα σε δύο ή τρεις ωροσκόπους- διαβάστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ωροσκόπου και δείτε αν μπορείτε να ταυτιστείτε με κάποια από αυτά.

Πατήστε εδώ για να βρείτε τον ωροσκόπο σας και το δεκαήμερο του ωροσκόπου σας.