Βρείτε το δικό σας έτος Δία για το 2021

Βρείτε το δικό σας έτος Δία για το 2021

Βρείτε το δικό σας έτος Δία για το 2021

Για να βρείτε σε ποιο έτος Δία βρίσκεστε πατήστε εδώ.

Οι κύκλοι του Δία συνδέονται με την ανάπτυξη, την πρόοδο, την επέκταση, το άνοιγμα των οριζόντων μας. Ανάλογα με το έτος Δία στο οποίο βρισκόμαστε κάθε χρονιά, έχουμε την ευκαιρία σε ένα τομέα να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο ή να διακρίνουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, ώστε να πάρουμε τις σημαντικές αποφάσεις μας. Φυσικά πέρα από τις δυνατότητες και το πλαίσιο, το έτος Δία δίνει και τη διάσταση που θα έχει ο παράγοντας τύχη στη ζωή μας. Το έτος Δία δεν αναφέρεται ούτε στο ζώδιο μας ούτε στη γενέθλια θέση του Δία. Είναι όμως ένας συνδυασμός σε σχέση με τη διέλευση του Δία.