Βρείτε τον προοδευμένο ωροσκόπο σας

Βρείτε τον προοδευμένο ωροσκόπο σας

Βρείτε τον προοδευμένο ωροσκόπο σας

Ο ωροσκόπος στον γενέθλιο χάρτη συμβολίζει την «περσόνα» μας, δηλαδή την εικόνα που προβάλλουμε προς τα έξω και τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία εκφράζουμε πιο άμεσα στο περιβάλλον μας και στην καθημερινότητα μας. Επιπλέον, ανάλογα με το ζώδιο του ωροσκόπου μπορούμε να αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που κάνουμε νέα ξεκινήματα στη ζωή μας και τις προσδοκίες που έχουμε από αυτά. Στο προοδευμένο ωροσκόπιο, ο ωροσκόπος μετακινείται 1-2 μοίρες τον χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι αλλάζει ζώδιο κάθε 16 με 20 χρόνια. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι κατά στη διάρκεια της ζωή μας ο προοδευμένος ωροσκόπος θα αλλάξει 2 με 3 ζώδια. Όταν ολοκληρώνεται η πορεία του στο ένα ζώδιο και περνάει στο επόμενο, βιώνουμε κομβικές αλλαγές στη ζωή μας, οι οποίες αφορούν τόσο την εξωτερική μας εμφάνιση και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, όσο και το μονοπάτι που επιλέγουμε να ακολουθήσουμε στη ζωή μας. Οι διαπροσωπικές μας σχέσεις είναι ένας ακόμη  τομέας που επηρεάζεται από αυτή τη μετάβαση, αφού ανάλογα με το ζώδιο του προοδευμένου ωροσκόπου προσελκύουμε διαφορετικά είδη ανθρώπων και αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις και τις συνεργασίες κάθε είδους.

Για να μάθετε σε ποιο ζώδιο βρίσκεται ο προοδευμένος ωροσκόπος σας πατήστε εδώ.