Βρείτε σε ποιο ζώδιο έχετε προοδευμένο Άρη

Για να βρείτε σε ποιο ζώδιο έχετε προοδευμένο Άρη, χρειάζεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος γέννησής σας. Αν δεν γνωρίζετε την ώρα γέννησής σας με ακρίβεια, μπορείτε να βάλετε αυτή που θεωρείτε πιο σωστή. Μπορείτε να βρείτε την ώρα γέννησής σας στη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Αν δεν γνωρίζετε καθόλου την ώρα γέννησής σας, βάλτε άγνωστη ώρα. Ο υπολογισμός της θερινής ή της χειμερινής ώρας γίνεται αυτόματα. Δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς κάποια πράξη. Αν δεν βρίσκετε την πόλη που έχετε γεννηθεί, βάλτε την πλησιέστερη μεγάλη πόλη. Στη συνέχεια βάλτε την ημερομηνία για την οποία θέλετε να μάθετε σε ποιο ζώδιο έχετε προοδευμένο Άρη

 

Ημερομηνία Γέννησης:

Ώρα Γέννησης:


Άγνωστη ώρα

Χώρα Γέννησης:

Πόλη Γέννησης:


Επιλέξτε σημερινή ημερομηνία: