Βρείτε σε ποιον τομέα της ζωής σας έχετε τύχη (Κλήρος τύχης σε οίκο)

Βρείτε σε ποιον τομέα της ζωής σας έχετε τύχη (Κλήρος τύχης σε οίκο)

Βρείτε σε ποιον τομέα της ζωής σας έχετε τύχη (Κλήρος τύχης σε οίκο)

Ο Κλήρος της τύχης είναι ένα σημαντικό στοιχείο ένδειξης καλοτυχίας σε έναν αστρολογικό χάρτη. Ο οίκος στον οποίο πέφτει στον αστρολογικό μας χάρτη δείχνει σε ποιον τομέα ή τομείς έχουμε περισσότερη τύχη στη ζωή μας.

Για να τον βρείτε συμπληρώστε τα στοιχεία σας: ημερομηνία γέννησης, ώρα γέννησης και τόπο γέννησης. Με άγνωστη ώρα γέννησης δεν μπορούμε να υπολογίσουμε αυτό το μαθηματικό σημείο στον χάρτη μας. Για να το υπολογίσουμε πρέπει έστω να βάλουμε μια ώρα που κατά προσέγγιση μας έχουν πει ότι έχουμε γεννηθεί. Αν δεν βρίσκετε την πόλη γέννησής σας βάλτε την πλησιέστερη πόλη.

Για να βρείτε τον Κλήρο της τύχης σε οίκο πατήστε εδώ.