Βρείτε σε ποιόν οίκο βρίσκεται ο Χείρωνας στο ωροσκόπιό σας

Βρείτε σε ποιόν οίκο βρίσκεται ο Χείρωνας στο ωροσκόπιό σας

Βρείτε σε ποιόν οίκο βρίσκεται ο Χείρωνας στο ωροσκόπιό σας

Ο Χείρωνας έχει ιδιαίτερο συμβολισμό στην αστρολογία και συνδέεται με το βαθύτερο τραύμα που κουβαλάμε και το οποίο αποτελεί τροχοπέδη στην πρόοδο και την εξέλιξη μας.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τη θέση του Χείρωνα στον προσωπικό αστρολογικό μας χάρτη, καθώς δείχνει πώς και πού εκδηλώνεται το τραύμα στη ζωή μας! Δηλαδή σε ποιους τομείς εκδηλώνουμε υπερευαισθησία στις σχέσεις μας με τους άλλους, νιώθουμε απόρριψη ή ποια χαρακτηριστικά μας προσπαθούμε να κρύψουμε από ανασφάλεια, θεωρώντας ότι δεν θα μας αποδεχτούν οι άλλοι. Μπορεί ακόμα να δείχνει ότι υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας ή ότι κάτι δεν κάνουμε σωστά και γι’ αυτό δεν σημειώνουμε πρόοδο.

Για να βρείτε σε ποιόν οίκο βρίσκεται ο Χείρωνας στο ωροσκόπιό σας πατήστε εδώ.