Βρείτε σε ποιον οίκο έχετε την Αφροδίτη

Για να βρείτε σε ποιον οίκο βρίσκεται η Αφροδίτη στον αστρολογικό σας χάρτη, χρειάζεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος γέννησής σας. Αν δεν γνωρίζετε την ώρα γέννησής σας με ακρίβεια, μπορείτε να βάλετε αυτή που θεωρείτε πιο σωστή. Μπορείτε να βρείτε την ώρα γέννησής σας στη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Αν δεν βρίσκετε την πόλη που έχετε γεννηθεί, μπορείτε να βάλετε την πλησιέστερη μεγάλη πόλη.

 

Ημερομηνία Γέννησης:

Ώρα Γέννησης:

Χώρα Γέννησης:

Πόλη Γέννησης: