ΣΥΝΑΣΤΡΙΕΣ

Η συναστρία στην πιο απλή της μορφή, είναι η σύγκριση δυο ωροσκοπίων, προκειμένου να διαμορφώσουμε μια εικόνα για το είδος της σχέσης που μπορεί να έχουν δυο άνθρωποι και την πορεία της. Όταν συγκρίνουμε μόνο ένα στοιχείο, όπως μόνο τα ζώδια δυο ανθρώπων, έχουμε μια βασική συναστρία που μας δείχνει πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να σχετιστούμε σε ένα πρώτο επίπεδο με κάποιον, ποια στοιχεία της προσωπικότητας μας είναι συμβατά με του άλλου ή εντελώς ασύμβατα. Παρακάτω θα βρείτε όλους τους συνδυασμούς ζωδίων σε μια ερωτική σχέση σε ένα «βασικό» επίπεδο.

Επίλεξε το Ζώδιο σου

Επίλεξε το Ζώδιο του/της